Aicina uz domnīcu par sociālo darbu kopienā Ādažu novadā

Sociālo problēmu prevencija kopienas līmenī, iedzīvotāju pašorganizācija, sniedzot atbalstu grūtībās nonākušiem un sociāli mazaizsargātiem sabiedrības locekļiem, kā arī kopienas iekšējos resursu apzināšana un stiprināšana: lai diskutētu par sociālo darbu kopienā, tā nozīmību, kā arī galvenajiem izaicinājumiem , 15. septembrī Ādažu novadā notiks domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem”.

Domnīcā piedalīsies Ādažu novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, Ādažu novada domes deputāti un Sociālā dienesta darbinieki, kā arī Labklājības ministrijas, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji. Tāpat pasākumā aicināti piedalīties arī vietējie iedzīvotāji un kopienu aktīvisti.

Domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem” notiks piektdien, 15.septembrī, no plkst. 11 līdz 15 Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta telpās Carnikavā, Garajā ielā 20.

Pasākuma programma:

10:30 – 11:00 Reģistrācija un kafija;
11:00 – 11:30 Pasākuma atklāšana
Karīna Miķelsone, Ādažu novada domes priekšsēdētāja
Gunita Dzene, Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta kopienas vecākais sociālais darbinieks
– Prezentācija par pilotprojektā identificētajām problēmām un izaicinājumiem saistībā ar sociālo darbinieku kopienā un vietējo kopienu attīstību
11:30 – 13:00 Grupu diskusijas, lai brīvā un draudzīgā atmosfērā meklētu atbildes par sociālā darbinieka kopienā lomu Ādažu novadā, ieguvumiem iedzīvotājiem un pašvaldībai, kā aktivizēt un nostiprināt sociālā darba kopienā nozīmību Ādažu novadā;
13:00 – 13:30 Kafijas pauze;
13:30 – 14:30 Grupu darbu rezultātu prezentēšana un iesniegšana Ādažu novada domes deputātiem;
14:30 – 15:00 Neformālas sarunas ar savējiem.

Diskusijas dalībnieki cita starpa spriedīs par to, kā sociālie darbinieki var efektīvi iesaistīt un motivēt iedzīvotājus kopienās aktīvi piedalīties vietējās iniciatīvās, kādas stratēģijas un pieejas ir izrādījušās veiksmīgas, lai veicinātu kopienas līdzdalību, kādi ir galvenie izaicinājumi, ar kuriem sociālie darbinieki kopienā saskaras savā darbā ar iedzīvotājiem, un kā kopienas aktivizēšanā un veidošanā var iesaistīties pašvaldība un citi dienesti.

Pasākuma norises dienā interesentiem būs iespēja atbalstīt līdzcilvēkus, nogādājot rudens veltes Ādažu novada Sociālā dienesta telpās Carnikavā (Garajā ielā 20). Saziedotie produkti tiks nodoti novada iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams atbalsts.

Domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem” notiek Labklājības ministrijas (LM) organizētās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros, kas šī gada rudenī notiek visā Latvijā. Kampaņa tiek rīkota, noslēdzoties LM īstenotajam pilotprojektam “Sociālais darbs kopienā”, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību.  Atšķirībā no sociālā darbinieka, kura uzdevumi ir saistīti ar individuālu atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu prevenciju, aktīvi iesaistoties visas kopienas dzīvē. Neskatoties uz būtiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem, šobrīd Latvijā sociālais darbinieks kopienā kā amata vieta ir tikai ierobežotā skaitā pašvaldību.

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022. – 2023. gadā deviņus mēnešus tika īstenots pilotprojekts, pārbaudot sociālā darba metodiku “Sociālais darbs kopienā” septiņās pašvaldībās – Cēsu novada pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā, Bauskas novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Sociālā darbinieka kopienā loma un nozīme arvien vairāk tiek apzināta, gan aktivizējot jau esošas vietējās kopienas, apzinot to resursus un iespējas, gan palīdzot izveidot jaunas kopienas, lai sasniegtu sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tādējādi preventīvi risinātu dažāda spektra sociālās problēmas novadā. Sociālajam darbiniekam ir saistošas sociālā darba profesijas vērtības un ētikas kodekss, kas ir nozīmīgs profesionāļu instruments ikdienas darbā ar kopienām.