Aicina uz domnīcu par sociālo darbu kopienā Tukuma novadā

Kādam jābūt sociālajam darbam kopienā, lai tas būtu jauniešiem saprotams, pieejams un iesaistošs, un ko par to domā paši jaunieši? Lai diskutētu par sociālā darbinieka kopienā lomu jauniešu līdzdalības, sadarbības un iniciatīvu īstenošanai Tukuma novadā, trešdien, 27.septembrī, Kandavā tiek rīkota domnīca “Pikniks ar savējiem pie ugunskura”.

Pasākums atvērtā un draudzīgā gaisotnē norisināsies pie Kandavas multifunkcionālā jaunatnes centra “Nagla” (Zīļu iela 2, Kandava), un galvenā loma tajā atvēlēta pašiem jauniešiem. Tāpat domnīcā piedalīsies Tukuma novada domes, Tukuma Sociālā dienesta, Labklājības ministrijas, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji un vietējo jauniešu vecāki. Pasākumu vadīs pētnieks, aktīvists un tētis Māris Olte.

Pasākuma programma:
15:45 – 16:00 Reģistrācija;
16:00 – 16:30 Pasākuma atklāšana:
Inga Priede, Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece;
Ina Balgalve, Tukuma novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja;
Laura Bičkovska, Kandavas Jauniešu centra “Nagla” vadītāja;
16:30 – 17:00 Iepazīšanās un kopīga ugunskura iedegšana;
17:00 – 18:00 Diskusija par sociālā darbinieka kopienā lomu jauniešu līdzdalības, sadarbības un iniciatīvu īstenošanai Tukuma novadā;
18:00 – 18:30 Grupu darbu rezultātu prezentēšana un apspriešana, nodošana Tukuma novada domes pārstāvjiem;
18:30 – 20:00 Burgeru gatavošanas darbnīca, pikniks un draudzīgas sarunas.

Uz domnīcu aicināti gan Tukuma novada jaunieši un viņu vecāki, gan citi interesenti, savu dalību līdz 25.septembrim (ieskaitot) reģistrējot tiešsaistē: ŠEIT>>

Domnīca “Pikniks ar savējiem pie ugunskura” notiek Labklājības ministrijas (LM) organizētās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros, kas šī gada rudenī notiek visā Latvijā. Kampaņa tiek rīkota, noslēdzoties LM īstenotajam pilotprojektam “Sociālais darbs kopienā”, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību.  Atšķirībā no sociālā darbinieka, kura uzdevumi ir saistīti ar individuālu atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu prevenci, aktīvi iesaistoties visas kopienas dzīvē. Neskatoties uz būtiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem, šobrīd Latvijā sociālais darbinieks kopienā kā amata vieta ir tikai nelielā skaitā pašvaldību.

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022. – 2023. gadā deviņus mēnešus tika īstenots pilotprojekts, pārbaudot sociālā darba metodiku “Sociālais darbs kopienā” septiņās pašvaldībās – Cēsu novada pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā, Bauskas novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Sociālā darbinieka kopienā loma un nozīme arvien vairāk tiek apzināta, gan aktivizējot jau esošas vietējās kopienas, apzinot to resursus un iespējas, gan palīdzot izveidot jaunas kopienas, lai sasniegtu sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tādējādi preventīvi risinātu dažāda spektra sociālās problēmas novadā. Sociālajam darbiniekam ir saistošas sociālā darba profesijas vērtības un ētikas kodekss, kas ir nozīmīgs profesionāļu instruments ikdienas darbā ar kopienām.