Atziņas pēc pilotprojekta “Sociālais darbs kopienā” Bauskas novadā

Atziņas pēc pilotprojekta “Sociālais darbs kopienā” Bauskas novadā:

  • Izaicinājums ir sabiedrības kūtrums un sašķeltība pēc novadu reformas – trūkst vienotības un saliedētības, nav vienlīdzīgu iespēju.
  • Iespēja veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanos, kā rezultātā nākotnē var samazināties pieprasījums pēc sociālā atbalsta.

    Noskaties video un uzzini vairāk!
    #Sociālaisdarbiniekskopienā #SavējaisSavējiem