Atziņas pēc pilotprojekta “Sociālais darbs kopienā” Tukuma novadā

Atziņas pēc pilotprojekta “Sociālais darbs kopienā” Tukuma novadā:

  • Sociālais darbs kopienā notiek arī ārpus normālā darba laika, prasa došanos ārpus darba kabineta un ir jāveic komandā.
  • Dod iespēju pārstāvēt mazāk aizsargātās kopienas locekļu intereses, kā arī palīdzēt pārvarēt iedzīvotāju barjeras komunikācijā ar sociālajiem darbiniekiem.

    Noskaties video un uzzini vairāk!
    #Sociālaisdarbiniekskopienā #SavējaisSavējiem