Pašvaldības sāk pievienoties memorandam par sociālā darba attīstību

Jaunievēlētās pašvaldības, apliecinot izpratni par sociālā darba nozīmību un apņemšanos veicināt mūsdienīgas sociālās funkcijas izpildi pašvaldībā, sākušas pievienoties Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku biedrības kopējam Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās. Pirmajā nedēļā kopš jauno domju sanākšanas dokumentam pievienojušās jau trīs pašvaldības – Kuldīgas novads, Saldus novads un Valkas novads.

Sociālie darbinieki aicina jaunās domes sākt darbu ar sadarbības memoranda parakstīšanu

Lai stiprinātu jauno pašvaldību izpratni par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmētu sociālā darba lomu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība un Latvijas sociālo darbinieku biedrība ir nosūtījušas visām 40 jaunievēlētajām domēm Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās, aicinot tās atbalstīt dokumentu jau kādā no pirmajām domes sēdēm.

Ko sociālajam darbam nesīs pārmaiņas pašvaldībās?

Sociālie dienesti kļūst arvien atvērtāki sabiedrībai. Datorā man ir saglabāta prezentācija “Uzņēmējs sociālajā dienestā”. To gatavoju, kad mūsu novada uzņēmēji ciemojās Saldus sociālajā dienestā, lai iepazītos ar dienesta darbu, funkcijām un cilvēkiem. Gatavojoties šai sarunai, es dažās minūtēs atradu vismaz desmit situācijas, kurās sociālā dienesta atbalsts varētu būt nepieciešams arī pietiekami turīgam uzņēmējam.

Sociālais darbs solījumu eiforijā

Tuvojas pašvaldību vēlēšanas, un pavisam drīz – jau 1. jūlijā – stāsies spēkā arī Administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā mainīsies pašvaldību teritorijas un skaits Latvijā. Tomēr viens jautājums paliks tikpat aktuāls kā šobrīd – sociālais darbs un tā loma pašvaldībās. Statistika rāda, ka gandrīz katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs dzīves laikā ar lielākām vai mazākām, vienreizējām vai ilgtermiņa vajadzībām vēršas pašvaldību sociālajos dienestos.

Sociālo darbinieku memorands jaunajām pašvaldībām:
 sociālais darbs ir būtisks

Divas lielākās nevalstiskās organizācijas, kas apvieno Latvijas sociālos darbiniekus, ir sagatavojušas kopēju memorandu par mūsdienīga sociālā darba attīstību pašvaldībās, lai to pēc vēlēšanām nosūtītu visām Latvijas pašvaldībām un aicinātu jaunievēlētās domes to parakstīt. Tādējādi biedrības cer stiprināt jauno pašvaldību izpratni par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmēt sociālā darba lomu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.