Sociālo darbinieku memorands jaunajām pašvaldībām:
 sociālais darbs ir būtisks

Divas lielākās nevalstiskās organizācijas, kas apvieno Latvijas sociālos darbiniekus, ir sagatavojušas kopēju memorandu par mūsdienīga sociālā darba attīstību pašvaldībās, lai to pēc vēlēšanām nosūtītu visām Latvijas pašvaldībām un aicinātu jaunievēlētās domes to parakstīt. Tādējādi biedrības cer stiprināt jauno pašvaldību izpratni par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmēt sociālā darba lomu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.