Jauns televīzijas raidījums analizēs sociālā darba izaicinājumus Latvijas reģionos

Jaunā raidījumu ciklā “Atdeves vektors”, kas no augusta sākuma būs skatāms ReTV ēterā, tiks analizēta sociālā darba situācija Latvijas reģionos, konstatējot problēmas un meklējot efektīvus to risinājumus. Raidījumos sociālā darba eksperti un pašvaldību pārstāvji diskutēs, kādas ir sociālā darba iespējas un perspektīvas dažādos novados, kāda ir sociālo pakalpojumu pieejamība klientiem un kāda ir jauno pašvaldību domju izpratne par sociālā darba nozīmību savas pašvaldības attīstībā.

Raidījumu ciklu “Atdeves vektors” ReTV veido sadarbībā ar Labklājības ministrijas īstenoto projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” informatīvās kampaņas “Ceļamies kopā!” ietvaros.

Kopumā ciklā ir paredzēti četri raidījumi, katrs no tiem detalizētāk pievērsīsies vienam no Latvijas reģioniem – Latgalei, Kurzemei, Vidzemei un Zemgalei. Tāpat katrs raidījums dziļāk palūkosies uz sociālā darba problemātiku vai mērķa grupu – šādi tiks analizēta vardarbības un atkarību novēršana, darbs ar ģimenēm un bērniem, darbs ar jauniešiem, atbalsts personām ar garīga rakstura traucējumiem un senioriem, sociālo pakalpojumu daudzveidība un pieejamība, kā arī sociālā darba efektivitāte, ekonomiskā un sociālā ietekme.

Raidījumā tiks uzklausīti sociālo darbinieku pieredzes stāsti, kā arī pieredzes stāsti no cilvēkiem, kuri ir saņēmuši sociālā dienesta atbalstu, lai risinātu dažādas problēmas. Katrā raidījumā piedalīsies pašvaldību domju pārstāvji, kā arī pārstāvji no pašvaldību sociālajiem dienestiem, citām sadarbības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Raidījumus vadīs ReTV žurnālisti Zane Eniņa un Ģirts Timrots.

Sociālā darba problemātika, ko analizēs raidījumi, ir ļoti plaša – finanšu un cilvēkresursi, ko pašvaldības atvēl sociālajai funkcijai, darbinieku profesionalitāte un mūsdienīga pieeja sociālajam darbam, sociālais darbinieks kā galvenais šīs sistēmas resurss, sadarbība ar citām institūcijām (veselības aprūpes iestādes, probācijas dienests) un NVO, sociālo pakalpojumu pieejamība, kā arī sociālā darba ilgtermiņa ietekme.

“Sistēmiski sakārtota sociālā darba un pakalpojumu joma var gan palīdzēt atgriezties produktīvā dzīvē, piemēram, ilgstošajiem bezdarbniekiem, gan piesaistīt novadam jaunus iedzīvotājus un ģimenes, kurām nepieciešams specifisks pakalpojums. Tādēļ ir svarīgi, lai pašvaldības sociālo dienestu neuzskata par mūžīgajiem tērētājiem, bet gan izprot un novērtē tā sniegtās iespējas katra cilvēka dzīves, viņa ģimenes, kopienas un pašvaldības attīstībā,” saka LM valsts sekretārs Ingus Alliks.

Pirmais raidījums “Atdeves vektors” ar fokusu uz Latgales reģionu būs skatāms ReTV ēterā trešdien, 4.augustā, plkst. 21.25, bet nākamajos raidījumos uzmanības centrā būs Kurzeme, Vidzeme un Zemgale.