Kā izmantot iespējas? Diskutēs par sociālo darbu kopienā Daugavpils valstspilsētā

Kāda ir sociālā darbinieka kopienā loma, uzdevumi un kādi ir galvenie šāda sociālā darba virziena ieguvumi Daugavpils iedzīvotājiem un pašvaldībai? Kā stiprināt kopienas un iesaistīt kopīgajā darbā Daugavpils iedzīvotājus? Lai draudzīgā gaisotnē spriestu par sociālā darba kopienā iespējām un šķēršļiem, 20.oktobrī Daugavpils Rotko muzejā norisināsies domnīca “Garda pēcpusdiena kopā ar savējiem. Kā ieraudzīt un izmantot savas iespējas”.

Diskusiju vadīs moderators Uģis Melders, un domnīcā piedalīsies Daugavpils valstspilsētas domes deputāti un Sociālā dienesta darbinieki, pašvaldības, Labklājības ministrijas un Daugavpils novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī vietējie iedzīvotāji.

Pasākums notiks klātienē piektdien, 20. oktobrī, no plkst. 13:00 līdz 17:00 (reģistrācija no plkst. 12.30) Rotko muzeja konferenču sektorā 2.stāvā (Mihaila iela 3, Daugavpils). Lai piedalītos domnīcā, dalībnieki tiek lūgti reģistrēt savu dalību līdz 18. oktobrim (ieskaitot): https://bit.ly/domnica_Daugavpils

Pasākuma programma:
12:30-13:00 Reģistrācija
13:00-14:00 Pasākuma atklāšana
Andrejs Elksniņš, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Nataļja Kožanova, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Viktorija Sporāne-Hudojana, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības  domes deputāte – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietniece, NVO “Uzticības fonds” valdes priekšsēdētāja

Marina Gerasimova, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja

Inga Belousa, nevalstiskās organizācijas Cita Daugavpils pārstāve

Lilita Gadzāne, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” dienas centra “Saskarsme” vadītāja, pilotprojekta “Sociālais darbs kopienā” dalībniece

14:00-15:30 Diskusija. Brīvā un draudzīgā atmosfērā meklēsim atbildes par sociālā darbinieka lomu Daugavpils valstspilsētas kopienā, ieguvumiem iedzīvotājiem un pašvaldībai. Kā aktivizēt un nostiprināt sociālā darba kopienā nozīmību Daugavpils valstspilsētā?
15:30-16:00 Kafijas pauze
16:00-16:30 Rezultātu prezentēšana un nodošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputātiem
16:30-17:00 Neformālas sarunas ar savējiem.

Domnīca “Garda pēcpusdiena kopā ar savējiem. Kā ieraudzīt un izmantot savas iespējas” notiek Labklājības ministrijas (LM) organizētās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros, kas šī gada rudenī notiek visā Latvijā. Kampaņa tiek rīkota, noslēdzoties LM īstenotajam pilotprojektam “Sociālais darbs kopienā”, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību.  Atšķirībā no sociālā darbinieka, kura uzdevumi ir saistīti ar individuālu atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu prevenci, aktīvi iesaistoties visas kopienas dzīvē. Neskatoties uz būtiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem, šobrīd Latvijā sociālais darbinieks kopienā kā amata vieta ir tikai nelielā skaitā pašvaldību.

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022. – 2023. gadā deviņus mēnešus tika īstenots pilotprojekts, pārbaudot sociālā darba metodiku “Sociālais darbs kopienā” septiņās pašvaldībās – Cēsu novada pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā, Bauskas novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Sociālā darbinieka kopienā loma un nozīme arvien vairāk tiek apzināta, gan aktivizējot jau esošas vietējās kopienas, apzinot to resursus un iespējas, gan palīdzot izveidot jaunas kopienas, lai sasniegtu sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tādējādi preventīvi risinātu dažāda spektra sociālās problēmas novadā. Sociālajam darbiniekam ir saistošas sociālā darba profesijas vērtības un ētikas kodekss, kas ir nozīmīgs profesionāļu instruments ikdienas darbā ar kopienām.