Kā kļūt par savējo? Rīgā diskutēs par sociālo darbu kopienā

Sociālais darbs kopienā ir Latvijā vēl maz iepazīts sociālā darba veids, kas palīdz aizsniegt neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizēt kopienas iekšējos resursus, veicināt sadarbību starp iedzīvotājiem un valsts iestādēm, kā arī pats galvenais – daudzas sociālās problēmas risināt un novērst preventīvi kopienu līmenī. Lai diskutētu par sociālā darba kopienā problemātiku, aktualitāti un skaidrotu tā nozīmi, piektdien, 29.septembrī, Rīgas domes telpās norisināsies diskusija “Kā kļūt par savējo. Sociālais darbs kopienā”. 

Paneļdiskusijas dalībnieki, moderatores Lindas Mednes vadībā, dalīsies ar vērtīgu pieredzi un secinājumiem, kā arī spriedīs, kā novērst galvenos šķēršļus veiksmīgam sociālajam darba kopienā un citiem aktuālajiem jautājumiem, tostarp to, kā vairot uzticību sociālajam darbiniekam kopienā, kā atpazīt marginalizētas sabiedrības grupas un apzināt kopienā pieejamos resursus.

Ar atklāšanas uzrunām pasākumā uzstāsies Labklājības ministrijas Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska un Latvijas Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas domes Labklājības departamenta direktora vietnieks – Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors. Savukārt paneļdiskusijā piedalīsies Rīgas domes deputāts Viesturs Kleinbergs,  Rīgas Sociālā dienesta vadītāja Guna Eglīte, Čiekurkalna attīstības biedrības un Rīgas apkaimju alianses valdes locekle Sandra Feldmane,  Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” dienas centra “Saskarsme” vadītāja Lilita Gadzāne, kā arī Dr. phil.,  Asoc. Prof., RSU Labklājības un sociālā darba katedras vadītāja, Maģistra Studiju programmas “Sociālais darbs” direktore Lolita Vilka.

Diskusija notiks piektdien, 29.septembrī, no plkst. 11-13 Rīgas Domes zālē, Rātslaukumā 1, un visiem interesentiem būs skatāma tiešsaistē Labklājības ministrijas Facebook kontā: šeit>>.

Diskusija “Kā kļūt par savējo. Sociālais darbs kopienā” notiek Labklājības ministrijas (LM) organizētās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros, kas šī gada rudenī notiek visā Latvijā. Kampaņa tiek rīkota, noslēdzoties LM īstenotajam pilotprojektam “Sociālais darbs kopienā”, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību.  Atšķirībā no sociālā darbinieka, kura uzdevumi ir saistīti ar individuālu atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu prevenci, aktīvi iesaistoties visas kopienas dzīvē. Neskatoties uz būtiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem, šobrīd Latvijā sociālais darbinieks kopienā kā amata vieta ir tikai nelielā skaitā pašvaldību.

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022. – 2023. gadā deviņus mēnešus tika īstenots pilotprojekts, pārbaudot sociālā darba metodiku “Sociālais darbs kopienā” septiņās pašvaldībās – Cēsu novada pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā, Bauskas novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Sociālā darbinieka kopienā loma un nozīme arvien vairāk tiek apzināta, gan aktivizējot jau esošas vietējās kopienas, apzinot to resursus un iespējas, gan palīdzot izveidot jaunas kopienas, lai sasniegtu sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tādējādi preventīvi risinātu dažāda spektra sociālās problēmas novadā. Sociālajam darbiniekam ir saistošas sociālā darba profesijas vērtības un ētikas kodekss, kas ir nozīmīgs profesionāļu instruments ikdienas darbā ar kopienām.