Kā vienam otru sadzirdēt – aicina uz domnīcu par sociālo darbu kopienā Rēzeknes novadā

Kāda ir sociālā darbinieka loma kopienā, ieguvumi iedzīvotājiem un pašvaldībai? Lai sadzirdētu viens otru, skaidrotu  sociālā darba kopienā nozīmi un draudzīgā gaisotnē apzinātu galvenos šī sociālā darba šķēršļus, trešdien, 11.oktobrī, no plkst.11:00 līdz 15:00 Rēzeknē tiek rīkota domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem. Iedzīvotāji, kopienas, pašvaldība – kā vienam otru sadzirdēt?”.

Domnīcas dalībnieki komunikācijas treneres un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētājas Ivetas Graudiņas vadībā brīvā gaisotnē spriedīs par sociālā darbinieka lomu Rēzeknes novada kopienās, mēģinās atklāt, ko novada iedzīvotāji no sociālā darbinieka kopienā sagaida un spriedīs, kā aktivizēt un stiprināt sociālā darba kopienā nozīmību Rēzeknes novadā. Tāpat diskusijas dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar sociālā darba kopienās pieredzi citos Latvijas novados.

Domnīca Rēzeknē notiks Latgales vēstniecības GORS semināru telpā Pils ielā 4, un tajā piedalīsies Rēzeknes novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, Rēzeknes novada domes deputāti, Sociālā dienesta darbinieki, pašvaldības un Labklājības ministrijas pārstāvji, kā arī aktīvākie novada iedzīvotāji.

Pasākuma programma:

10:30-11:00 Reģistrācija

11:00-11:30 Pasākuma atklāšana
Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Silvija Strankale, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
Naula Dannenberga, Labklājības ministrijas Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” vecākā eksperte

11:30-13:30 Diskusija un grupu darbs

13:30-14:00 Kafijas pauze

14:00-14:30 Grupu darbu rezultātu apkopošana un nodošana Rēzeknes novada deputātiem

14:30-15:00 Neformālas sarunas ar savējiem

Domnīcas dalībniekiem būs iespēja aplūkot Latgales vēstniecībā GORS izvietotās izstādes: Rotko muzeja glezniecības kolekcijas izstādi “Sarkanā” (Mākslas galerijā) un izdevniecības “Liels un mazs” izstādi “BikiMETRS” (3.stāva foajē).

Domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem. Iedzīvotāji, kopienas, pašvaldība – kā vienam otru sadzirdēt?” notiek Labklājības ministrijas (LM) organizētās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros, kas šī gada rudenī notiek visā Latvijā. Kampaņa tiek rīkota, noslēdzoties LM īstenotajam pilotprojektam “Sociālais darbs kopienā”, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību.  Atšķirībā no sociālā darbinieka, kura uzdevumi ir saistīti ar individuālu atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu prevenci, aktīvi iesaistoties visas kopienas dzīvē. Neskatoties uz būtiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem, šobrīd Latvijā sociālais darbinieks kopienā kā amata vieta ir tikai nelielā skaitā pašvaldību.

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022. – 2023. gadā deviņus mēnešus tika īstenots pilotprojekts, pārbaudot sociālā darba metodiku “Sociālais darbs kopienā” septiņās pašvaldībās – Cēsu novada pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā, Bauskas novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Sociālā darbinieka kopienā loma un nozīme arvien vairāk tiek apzināta, gan aktivizējot jau esošas vietējās kopienas, apzinot to resursus un iespējas, gan palīdzot izveidot jaunas kopienas, lai sasniegtu sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tādējādi preventīvi risinātu dažāda spektra sociālās problēmas novadā. Sociālajam darbiniekam ir saistošas sociālā darba profesijas vērtības un ētikas kodekss, kas ir nozīmīgs profesionāļu instruments ikdienas darbā ar kopienām.