Kampaņu “Savējais savējiem!” par sociālo darbu kopienā aizsāks diskusija Cēsīs

Noslēdzies Labklājības ministrijas (LM) īstenotais pilotprojekts “Sociālais darbs kopienā”, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību. Lai analizētu pilotprojekta rezultātus, kā arī apzinātu galvenos šķēršļus un izaicinājumus, ar ko saskaras sociālie darbinieki kopienās visā Latvijā, LM šī gada rudenī organizē informatīvo kampaņu “Savējais savējiem!”. Informatīvo pasākumu sēriju Latvijas novados aizsāk diskusija “Nojaucam žogus”, kas notiks otrdien, 5.septembrī, Cēsīs.

Atšķirībā no sociālā darbinieka, kura uzdevumi ir saistīti ar individuālu atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu prevenciju, aktīvi iesaistoties visas kopienas dzīvē. Sociālais darbinieks kopienā ir gan pētnieks un plānotājs, gan arī starpnieks starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību. Viņa uzdevums ir saskatīt kopienas resursus, pamanīt sociālās problēmas un dažādu marginalizētu grupu izaicinājumus, piesaistīt nepieciešamo atbalstu un veicināt kopienas attīstību, pašorganizēšanos un pašpalīdzību.

Neskatoties uz būtiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem, šobrīd Latvijā sociālais darbinieks kopienā kā amata vieta ir tikai ierobežotā skaitā pašvaldību. Cēsu pašvaldība ir viena no pirmajām šādas amata vietas izveidē, aktīvi piedaloties arī metodikas aprobācijas pilotprojektā.

“Viena no sociālā darba vērtībām ir kalpošana tiem, kuri nespēj par sevi iestāties, atrodas krīzes situācijā vai kuriem ir nepieciešams atbalsts, lai pieceltos. Sociālais darbinieks kopienā uz katru sociālo problēmu raugās holistiski, izprotot to cēloņus, novēršot jaunas sociālās problēmas nākotnē un stiprinot kopienas, palīdzot tām pašorganizēties. Ilgtermiņa mērķis ir sociālo problēmu prevence ar kopienas sociālo darbinieku atbalstu, kas, ņemot vērā šī brīža sociālo darbinieku trūkumu mūsu valstī, ir nozīmīgs ieguldījums, lai aktivizētu kopienas, to resursus un kopumā uzlabotu sabiedrības labklājību,” norāda Labklājības ministre Evika Siliņa.

Sociālais darbinieks kopienā ir starpnieks gan starp aktīvajiem kopienas iedzīvotājiem un tiem, kuru balsis sabiedrībā nav sadzirdētas, gan starp pašvaldības deputātiem un, piemēram, senioriem mikrorajonā. Viņš ir kā runas persona to labā, kuri vēl nespēj paši par sevi iestāties, un arī kā atbalsts kopienai, lai ilgtermiņā tā to visu spētu paveikt ar saviem resursiem.

Analizējot pilotprojekta rezultātus, izkristalizējies ne mazums izaicinājumu, ar ko sociālie darbinieki kopienā saskaras savā ikdienā, tostarp vienotas izpratnes trūkums par šo sociālā darba veidu, kas ietver gan došanos pie cilvēkiem viņu apkaimēs, nevis to gaidīšana, ierodoties sociālā dienesta telpās, gan darba pienākumi ārpus ierastā darba laika un arī rezultāti, kas nepadodas ierastajām apkopošanas metodēm.

Lai diskutētu par šiem jautājumiem, kā arī aktivizētu kopienas un institūcijas kopīgam darbam un veicinātu savstarpējo uzticēšanos, 5.septembrī Cēsu 2. pamatskolas zālē (Gaujas ielā 45) no plkst.11:00 līdz 13:00 moderatores Lindas Mednes vadībā norisināsies diskusija “Nojaucam žogus”, kas būs pirmais visā Latvijā īstenotās kampaņas “Savējais savējiem!” pasākums.

Paneļdiskusijā piedalīsies:
• Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
• Ainārs Judeiks, Cēsu novada Sociālā dienesta vadītājs;
• Ieva Jātniece, biedrības “Ūdenszīmes” valdes priekšsēdētāja, kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” dibinātāja un vadības grupas locekle;
• Alberto di Gennaro, uzņēmējs, sociālais mākslinieks, teātra producents, mākslas kurators, mākslinieciskais direktors Cēšu mākslas telpā “Mala”;
• Santa Rudmieze, kopienas sociālā darbiniece Cēsu novadā.
Paneļdiskusijas dalībnieki meklēs atbildes uz jautājumiem par izplatītākajām sociālajām problēmām, kuras iespējams atrisināt ar kopienas iekšējo resursu palīdzību, kopienu lielākajiem izaicinājumiem un iespējām, vērtējot pilotprojekta ieviešanu Cēsu novadā, kā arī analizēs kopienu kā ilgtermiņa resursu – gan sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, gan aktīvām un stiprām kopienām, gan pašvaldībai.

Diskusijā klātienē aicināti piedalīties sociālo dienestu, pašvaldību, valsts institūciju pārstāvji, kā arī Latvijas kopienu aktīvisti un ikviens interesents. Diskusiju būs iespējams vērot arī tiešraidē Labklājības ministrijas Facebook kontā.

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022. – 2023.gadā deviņus mēnešus tika īstenots pilotprojekts, pārbaudot sociālā darba metodiku “Sociālais darbs kopienā” septiņās pašvaldībās – Cēsu novada pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā, Bauskas novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Sociālā darbinieka kopienā loma un nozīme arvien vairāk tiek apzināta, gan aktivizējot jau esošas vietējās kopienas, apzinot to resursus un iespējas, gan palīdzot izveidot jaunas kopienas, lai sasniegtu sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tādējādi preventīvi risinātu dažāda spektra sociālās problēmas novadā. Sociālajam darbiniekam ir saistošas sociālā darba profesijas vērtības un ētikas kodekss, kas ir nozīmīgs profesionāļu instruments ikdienas darbā ar kopienām.