Kas vieno kopienu centrus un sociālo darbu? Vai apkaimēs ir vieta sociālajam darbiniekam kopienā?

Lai dalītos labajā praksē un apmainītos pieredzē par iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, apkaimju kustību aktivizēšanu, vietējo resursu apzināšanu un par sociālā darbinieka kopienā uzdevumu, iespēju un ieguldījumu šajās apvienībās ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā, 2. novembrī Rīgā, Viskaļu kopienas centrā, norisināsies domnīca “Pieredzes stāsti ar savējiem. Kā kopā sasniegt vairāk”.

Domnīcā izskanēs pieredzes stāsti par to, kā veicināt iedzīvotāju sadarbību un labākas attiecības kopienas ietvaros, kā sekmēt līderību dažādu ideju īstenošanā. Tāpat diskusijas dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar sociālā darba kopienās pieredzi citos Latvijas novados.

Diskusiju vadīs moderatore Inta Balode, domnīcā piedalīsies nevalstisko organizāciju pārstāvji, iedzīvotāji, pašvaldību deputāti, sociālo dienestu darbinieki, pašvaldību un Labklājības ministrijas pārstāvji.

Pasākums norisināsies klātienē, 2. novembrī no plkst. 14.00 līdz 18.00 Dzīves kvalitātes dizaina institūtā “Viskaļi”, Viskaļu ielā 36a, Rīgā. Lai piedalītos domnīcā, dalībnieki ir aicināti reģistrēt savu dalību līdz 31. oktobrim (ieskaitot): ŠEIT>>

Pasākuma programma:
13.30 – 14.00 Reģistrācija un kafija
14.00 – 14.30 Pasākuma atklāšana
Juris Radzevičs, Rīgas domes deputāts, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Mārcis Rubenis, biedrības “Free Riga” pārstāvis
Ilze Skrodele-Dubrovska, Labklājības ministrijas Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore
14.30 – 17.00 Pieredzes stāsti par sabiedrības līdzdalību apkārtējās vides un cilvēku dzīves uzlabošanā, kopienas līderību, attiecību veidošanu, kopienas resursu apzināšanos, kā arī sociālā darbinieka kopienā lomu, nozīmi un ilgtspēju Rīgā un Latvijā. Dalīšanās ar radošiem risinājumiem, kā kopā ar kopienas locekļiem izveidot un attīstīt jaunas pieejas problēmu risināšanai un kopienas vajadzību apmierināšanai.
17.00 – 18.00 Kafija un uzkodas, neformālas sarunas ar savējiem, ekskursija Viskaļos

Domnīca “Pieredzes stāsti ar savējiem. Kā kopā sasniegt vairāk” notiek Labklājības ministrijas (LM) organizētās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros, kas šī gada rudenī risinās visā Latvijā. Kampaņa tiek rīkota, noslēdzoties LM īstenotajam pilotprojektam “Sociālais darbs kopienā”, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību. Atšķirībā no sociālā darbinieka, kura uzdevumi ir saistīti ar individuālu atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu prevenci, aktīvi iesaistoties visas kopienas dzīvē. Neskatoties uz būtiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem, šobrīd Latvijā sociālais darbinieks kopienā kā amata vieta ir tikai nelielā skaitā pašvaldību.

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022. – 2023.gadā deviņus mēnešus tika īstenots pilotprojekts, pārbaudot sociālā darba metodiku “Sociālais darbs kopienā” septiņās pašvaldībās – Cēsu novada pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā, Bauskas novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Sociālā darbinieka kopienā loma un nozīme arvien vairāk tiek apzināta, gan aktivizējot jau esošas vietējās kopienas, apzinot to resursus un iespējas, gan palīdzot izveidot jaunas kopienas, lai sasniegtu sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tādējādi preventīvi risinātu dažāda spektra sociālās problēmas novadā. Sociālajam darbiniekam ir saistošas sociālā darba profesijas vērtības un ētikas kodekss, kas ir nozīmīgs profesionāļu instruments ikdienas darbā ar kopienām.