Kopienu sociālais darbs Tukuma novadā

Iedzīvotāju savstarpējās attiecības un mijiedarbība ir liels spēks un vērtīgs resurss – to Tukuma novadā pamanīja jau vairāk nekā pirms 10 gadiem, atverot pirmo kopienu centru. Tagad tur ir četri šādi centri, kā arī Kopienas darba nodaļa, kas sekmē kopienu sociālā darba īstenošanu. Tukuma novadā veikta arī īpaša visu pagastu kartēšana, apkopojot kopienu lielākās vajadzības un uzsākot darbu pie nepieciešamo resursu piesaistes. Par to visu vairāk uzzināsiet video, kurā redzēsiet arī kļavu lapu cepuru pīšanas meistarklasi, viesošanos grupu dzīvokļu mājā “Lodes” un radoši jaudīgajā jauniešu iniciatīvu centrā “Nagla”.
#Sociālaisdarbiniekskopienā #SavējaisSavējiem