Pašvaldības sāk pievienoties memorandam par sociālā darba attīstību

Jaunievēlētās pašvaldības, apliecinot izpratni par sociālā darba nozīmību un apņemšanos veicināt mūsdienīgas sociālās funkcijas izpildi pašvaldībā, sākušas pievienoties Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku biedrības kopējam Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās. Pirmajā nedēļā kopš jauno domju sanākšanas dokumentam pievienojušās jau trīs pašvaldības – Kuldīgas novads, Saldus novads un Valkas novads.

“Priecājamies, ka mūsu aicinājums pašvaldību deputātiem sāk atrast dzirdīgas ausis – sociālais darbs ir ļoti būtiska pašvaldības darba daļa, un tā nav tikai pabalstu dalīšana. Sociālā funkcija faktiski ir rūpes par to, lai ikviens, pilnīgi ikviens pašvaldības iedzīvotājs justos iederīgs, aprūpēts, atbalstīts un sadzirdēts,” saka Una Lapskalna, Latvijas sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja.

“Sabiedrībai novecojot, sociālās aprūpes jautājums kļūst arvien svarīgāks. Pašvaldībā pēdējos gados jūtam strauju pieprasījuma pieaugumu pēc aprūpes pakalpojumiem – vai tā būtu institucionāla aprūpe, vecāka gadagājuma cilvēku dienas centru pakalpojumi vai mājas aprūpe. Kuldīgas novada Sociālais dienests aktīvi strādā ar klientiem no dažādām iedzīvotāju grupām – ir jāpalīdz ne tikai senioriem, bet arī ģimenēm ar bērniem, pusaudžiem, cilvēkiem ar atkarību problēmām un daudziem citiem. Izprotot un apzinoties sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi mūsdienu sabiedrībā, Kuldīgas novada domes deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu parakstīt sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku biedrības Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās,” pauž Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, atzīmējot, ka Kuldīgas novads bija pirmā pašvaldība, kas pievienojās Memorandam.

Parakstot memorandu, jaunās domes apņemas savu pilnvaru laikā atvēlēt sociālajam dienestam pietiekamus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus, iesaistīt sociālo dienestu pašvaldības attīstības un pakalpojumu plānošanā, attīstīt sociālo darbinieku zināšanas un prasmes, paredzēt viņu ieguldītajam atbilstošu samaksu, kā arī nodrošināt savlaicīgu, un pilnvērtīgu pašvaldības vadības un iesaistīto institūciju visu līmeņu sadarbību ar sociālo dienestu, īpaši veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības un sabiedriskās kārtības sargāšanas jomās.

“Daudzi sociālie darbinieki savos amatos strādā ne pirmo dienu, un esam piedzīvojuši dažādus laikus – gan iepriekšējo administratīvi teritoriālo reformu, gan virkni vēlēšanu. Nereti pēc šīm pārmaiņām sociālajam dienestam ir atkal un atkal jāpierāda, ka mēs neesam tikai naudas tērētāji, ka sociālā funkcija ir plaša, ar būtisku pozitīvo ietekmi uz pašvaldības iedzīvotājiem, sabiedrisko kārtību un pat ekonomisko attīstību. Ar Memorandu šogad ceram uzrunāt visas pašvaldības, un priecājamies, ka domes sāk Memorandam pievienoties,” piebilst Ina Behmane, Latvijas Pašvaldību sociālo diesnestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētāja.

Veiksmīgi īstenota sociālā funkcija pašvaldībā veicina cilvēku labklājību un sniedz iespējas realizēt savu potenciālu, kas rezultējas veselīgās attiecībās starp cilvēkiem un iedzīvotāju grupām, kā arī veido ilgtspējīgu vietējo kopienu. To praktiski īstenot palīdz sociālais dienests ar pašvaldības vadības politisku un administratīvu atbalstu, izpratni un ieinteresētību. 

Informācija par pašvaldību pievienošanos memorandam pieejama mājaslapā www.celamieskopa.lv un abu biedrību Facebook kontos.