Priekuļos sociālais darbinieks kopienā veido paaudžu sadarbību

Kopiena vieno dažādu dzīves pieredžu, dzīvesveida un arī vecuma cilvēkus – vislielāko vientulību šobrīd izjūt jaunieši un seniori. Kā mazināt vientulību un plaisas dažādu paaudžu starpā? Veidojot vietu un laiku, kur paaudzēm satikties, 10.novembrī Priekuļos notiks domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem. Kā sadarboties paaudzēm”.

Domnīcas dalībnieki – seniori un skolēni, apmainoties savām prasmēm un zināšanām, bagātinās savu ikdienu, darbojoties dažādās meistarklasēs. Seniori pasākuma laikā ar jauniešu palīdzību un līdzdalību varēs attīstīt praktiskas un ikdienā noderīgas iemaņas sociālo tīklu lietošanā, savukārt jaunieši ar senioru padomu un pieredzi darinās apsveikuma kartiņas Cēsu novada vientuļajiem senioriem  un apgūt jaunus deju soļus.

Domnīca notiks klātienē piektdien, 10. novembrī, no plkst. 11.00 līdz 15.00 Priekuļu vidusskolas zālē (Cēsu prospekts 46, Priekuļi).

Pasākumu vadīs kopienu veidotāja, metodikas “Sociālais darbs kopienā” mācību vadītāja un mentore Inese Šubēvica, un tajā piedalīsies Priekuļu vidusskolas 12. klases skolēni, seniori, Cēsu novada domes deputāti, Sociālā dienesta darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldības un Labklājības ministrijas pārstāvji.

Domnīcā aicināti piedalīties arī citi interesenti: lai piedalītos pasākumā, lūdzam reģistrēt savu dalību līdz 8. novembrim (ieskaitot): ŠEIT>>

Pasākuma programma:
10:30 – 11:00 Reģistrācija
11:00 – 11:30 Pasākuma atklāšana
Evita Šīrante, Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja
Santa Rudmieze, Cēsu novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece
Dace Silava, Cēsu novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece
Agnese Jurjāne, Labklājības ministrijas Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktores vietniece
11:30 – 14:00 Diskusija un meistarklases: dialoga, sadarbības un sapratnes veicināšana starp paaudzēm, darbojoties dažādās meistarklasēs – sociālo tīklu izmantošanā ikdienā, Ziemassvētku apsveikuma kartīšu gatavošanā un deju soļu apgūšanā
14.00 – 15.00 Kafija un uzkodas, neformālas sarunas ar savējiem

Domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem. Kā sadarboties paaudzēm” notiek Labklājības ministrijas (LM) organizētās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros, kas šī gada rudenī notiek visā Latvijā. Kampaņa tiek rīkota, noslēdzoties LM īstenotajam pilotprojektam “Sociālais darbs kopienā”, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību.  Atšķirībā no sociālā darbinieka, kura uzdevumi ir saistīti ar individuālu atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu prevenci, aktīvi iesaistoties visas kopienas dzīvē. Neskatoties uz būtiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem, šobrīd Latvijā sociālais darbinieks kopienā kā amata vieta ir tikai nelielā skaitā pašvaldību.

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022. – 2023. gadā deviņus mēnešus tika īstenots pilotprojekts, pārbaudot sociālā darba metodiku “Sociālais darbs kopienā” septiņās pašvaldībās – Cēsu novada pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā, Bauskas novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Sociālā darbinieka kopienā loma un nozīme arvien vairāk tiek apzināta, gan aktivizējot jau esošas vietējās kopienas, apzinot to resursus un iespējas, gan palīdzot izveidot jaunas kopienas, lai sasniegtu sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tādējādi preventīvi risinātu dažāda spektra sociālās problēmas novadā. Sociālajam darbiniekam ir saistošas sociālā darba profesijas vērtības un ētikas kodekss, kas ir nozīmīgs profesionāļu instruments ikdienas darbā ar kopienām.