Raidījumā “Kā dzīvot labāk” diskutē par sociālo darbu kopienā

Sociālais darbs kopienā ir Latvijai salīdzinoši jauns un maz zināms sociālā darba virziens. Atšķirībā no sociālā darbinieka, kas koncentrējas uz palīdzību individuāliem cilvēkiem, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu pamanīšanu, novēršanu un prevenci kopienā, palīdzot ieraudzīt nepieciešamos resursus pašā kopienā, vai ja tas nav iespējams, piesaistot resursus kopienai no ārpuses.

Sociālais darbinieks kopienā strādā ciešā sadarbībā gan ar sociālo dienestu, gan ar citām pašvaldības iestādēm – vislielāko teikšanu atstājot vietējiem iedzīvotājiem, jeb kopienai ar kuru strādā.

Diskusijā Latvijas Radio raidījumā “Kā dzīvot labāk” iespējams uzzināt, kā diskusijas dalībnieki iesaistās kopienas dzīvē, kļūstot par uzticības personu vietējiem iedzīvotājiem. Kā sociālie darbinieki kopienā palīdz tām pašorganizēties, novērst kopienās pastāvošo sociālo nevienlīdzību un saskatīt resursus pašā kopienā tās labklājības veicināšanai.

Latvijas Radio raidījumu “Kā dzīvot labāk” iespējams noklausīties: ŠEIT