Sociālais darbinieks kopienā Ādažu novadā

Ādažu novada Alderu ciema aktīvisti ir pārliecinājušies praksē – lai līdzcilvēkiem varētu palīdzēt, vispirms vienam otru ir jāiepazīst. Tikai tā var pārvarēt neuzticības barjeras, otru sadzirdēt un palīdzēt tikt pāri grūtībām. Svarīgs palīgs tajā ir sociālais darbinieks kopienā, kas spēj iedzīvotājus vienot, palīdzēt pašiem atrast nepieciešamos resursus dažādu vajadzību apmierināšanai, kā arī sniegt padomu, kā sadarboties ar pašvaldību kopienas ieceru īstenošanai.

Vairāk skaties video ar Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta kopienas vecāko sociālo darbinieci Gunitu Dzeni.

#Sociālaisdarbiniekskopienā #SavējaisSavējiem