Sociālie darbinieki aicina jaunās domes sākt darbu ar sadarbības memoranda parakstīšanu

Lai stiprinātu jauno pašvaldību izpratni par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmētu sociālā darba lomu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība un Latvijas sociālo darbinieku biedrība ir nosūtījušas visām 40 jaunievēlētajām domēm Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās, aicinot tās atbalstīt dokumentu jau kādā no pirmajām domes sēdēm. 

“Mēs sniedzam lielisku iespēju jaunievēlētajām domēm sākt savu pilnvaru termiņu ar labu darbu – parakstīt memorandu par sociālo darbu,” saka Ina Behmane, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētāja. “Aicinām izskatīt šo dokumentu jau kādā no pirmajām domes sēdēm, atbalstīt to un apņemties veicināt savā pašvaldībā mūsdienīga sociālā darba attīstību. Sociālie darbinieki ir bažīgi par situāciju pašvaldībās, sociālās vajadzības reģionos nemazinās, tieši otrādi, COVID ietekmē tās tikai pieaug. Tādēļ mēs, divas organizācijas, liekam spēkus kopā un cenšamies uzrunāt visas Latvijas jaunievēlētās domes un to deputātus.”

Jaunievēlētie pašvaldību deputāti, parakstot memorandu, apņemas savu pilnvaru laikā atvēlēt sociālajam dienestam pietiekamus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus, iesaistīt sociālo dienestu pašvaldības attīstības un pakalpojumu plānošanā, sadarbībā ar novada sociālā dienesta vadību attīstīt sociālo darbinieku zināšanas un prasmes, paredzēt viņu ieguldītajam atbilstošu samaksu, rūpēties par mūsdienīgu darba vidi sociālajam dienestam un telpām, kurās tiek ievērotas gan sociālo darbinieku, gan sociālā dienesta klientu vajadzības, kā arī nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un sistēmisku pašvaldības vadības un iesaistīto institūciju visu līmeņu sadarbību ar sociālo dienestu, īpaši veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības un sabiedriskās kārtības sargāšanas jomās.

“Pašvaldības mēdz dažādi interpretēt likuma normas par obligāto minimālo sociālo pakalpojumu grozu, atrunājoties ar vietvaras prioritātēm, finansiālajām iespējām un citiem faktoriem, tāpēc Latvijā dažādās pašvaldībās cilvēki ar identiskām vajadzībām šobrīd saņem dažāda satura un apjoma sociālos pakalpojumus. Diemžēl dažās pašvaldībās sociālie pakalpojumi nav pieejami vispār. Šai situācijai būtu jāmeklē risinājumi, un par to vēlamies runāt ar visām jaunajām pašvaldībām,” norāda Una Lapskalna, Latvijas sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja.

Veiksmīgi īstenota sociālā funkcija pašvaldībā veicina cilvēku labklājību un sniedz iespējas realizēt savu potenciālu, kas rezultējas veselīgās attiecībās starp cilvēkiem un iedzīvotāju grupām, kā arī veido ilgtspējīgu vietējo kopienu. To praktiski īstenot palīdz sociālais dienests ar pašvaldības vadības politisku un administratīvu atbalstu, izpratni un ieinteresētību.

Parakstīts memorands būs zināma garantija tam, ka, plānojot novada vai pilsētas darbības prioritātes, varas un finansējuma sadali, tiks stiprināta pašvaldības sociālā funkcija, un tā saņems atbilstošus resursus un atbalstu gan no domes vadības, gan citiem dienestiem, ar ko ikdienā sadarbojas sociālie darbinieki.

Informācija par pašvaldību pievienošanos memorandam būs pieejama mājaslapā www.celamieskopa.lv un abu biedrību Facebook kontos.