Tikai kopā mēs gūstam: Priekuļos seniori un jaunieši kopā izzina sociālos tīklus un apgūst deju soļus

Prieks par kopā būšanu, sadarbība un dzīvesprieks – tādi bija galvenie atslēgvārdi un atziņas pēc Priekuļu novadā piektdien notikušās domnīcas “Vēlās brokastis ar savējiem. Kā sadarboties paaudzēm”.  Uz to bija pulcējušies Cēsu novada seniori un skolēni, lai kopā noderīgi pavadītu laiku: jaunieši senioriem palīdzēja apgūt sociālos tīklus, noderīgus rīkus internetā un deju soļus, un kopā visi sprieda, ko vēl nākotnē varētu darīt, lai sadarbību dažādu paaudžu starpā uzlabotu.

Vietējie jaunieši senioriem bija sagatavojuši noderīgu prezentāciju par sociālo tīklu un dažādu populāru aplikāciju lietošanu, dalījās ar praktiskiem padomiem par to, kā un kur internetā atrast informāciju par receptēm un rokdarbiem, kā arī iepazīstināja arī ar mākslīgā intelekta rīku potenciālu, atbalstot ikdienas darbos. Pasākuma otrajā daļā tā dalībnieki kopīgi gatavoja apsveikuma kartiņas, kas svētku laikā nonāks pie Priekuļu novada vientuļajiem vecāka gadagājuma ļaudīm. Savukārt domnīcas noslēgumā klātesošie kopīgi iemēģināja spēkus, apgūstot Valša un “Ča-Ča-Ča” deju soļus.

Kā atzina viena no pasākuma dalībniecēm, 84 gadus vecā Velta Ērika Kaņepe, viens no lielākajiem šķēršļiem, kas kavē saliedēšanos kopienas ietvaros, nereti ir iesakņojušies paradumi: neiet ārpus mājas un izvairīties no kontaktiem. “Diemžēl cilvēki nereti ir ļoti noslēgušies sevī, nedodas uz pasākumiem, netiekas ar līdzcilvēkiem… Ir jāsaņemas, jo tā tam nevajadzētu būt! Man pašai šādi pasākumi vienmēr ir kā svētki, un no sirds priecājos, ka tieši šodien ar domubiedriem vienojāmies, ka pēc ilgāka pārtraukuma atkal atsāksim kopīgas deju nodarbības – vecumam atbilstoši, lēnām, bet darīsim! Jo tā ir dzīvība! Ja šādu tikšanos un pasākumu nav, mēs emocionāli zaudējam un grimstam pesimismā,” viņa saka.

“Paaudžu atšķirības nav nepārvaramas, ja cilvēki ir atvērti un pozitīvi,” uzskata Priekuļu vidusskolas skolnieks Roberts Jelnieks.  Pasākumā sastaptie jaunieši lielākoties bija vienisprātis, ka vecums nedrīkstētu būt šķērslis, lai dibinātu jēgpilnas attiecības. “Ne velti ir teiciens: mūžu dzīvo – mūžu mācies! Šādi pasākumi ir noderīgi itin visiem: gan mums jauniešiem ir ko iemācīt senioriem, gan senioriem – ko iemācīt mums,” teica skolnieks Saulis Laputevs.

Pasākumam noslēdzoties, tā dalībnieki dalījās ar idejām turpmākai pasākumu rīkošanai paaudžu saliedēšanai. Izskanējušo ideju vidū bija gan kopīga svētku svinēšana un aktīva laika pavadīšana, dodoties pārgājienos vai kādā ekskursijā, gan savstarpēju zināšanu apmaiņu pasākumi, izzinot dzimtu vēsturi, uzklausot senioru stāstus vai daloties ar prasmēm.

Jaunieši un gados vecāki cilvēki ir tie, kas mūsdienās dažādās dzīves situācijās un arī ikdienā visbiežāk izjūt vientulību un dažkārt pat sociālo atstumtību. Lai šo sajūtu mazinātu, lauztu mītus un mazinātu plaisas dažādu paaudžu starpā, Priekuļu vidusskolā metodikas “Sociālais darbs kopienā” mācību vadītājas un mentores Ineses Šubēvicas vadībā piektdien notika praktiska un iedvesmojoša domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem. Kā sadarboties paaudzēm”. Tajā piedalījās Priekuļu vidusskolas 12. klases skolēni, seniori, Sociālā dienesta darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldības un Labklājības ministrijas pārstāvji.

Domnīca tika rīkota Labklājības ministrijas (LM) organizētās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros, kas šī gada rudenī notiek visā Latvijā. Kampaņa tiek rīkota, noslēdzoties LM īstenotajam pilotprojektam “Sociālais darbs kopienā”, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību.  Atšķirībā no sociālā darbinieka, kura uzdevumi ir saistīti ar individuālu atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu prevenci, aktīvi iesaistoties visas kopienas dzīvē. Neskatoties uz būtiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem, šobrīd Latvijā sociālais darbinieks kopienā kā amata vieta ir tikai nelielā skaitā pašvaldību.

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022. – 2023. gadā deviņus mēnešus tika īstenots pilotprojekts, pārbaudot sociālā darba metodiku “Sociālais darbs kopienā” septiņās pašvaldībās – Cēsu novada pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā, Bauskas novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Sociālā darbinieka kopienā loma un nozīme arvien vairāk tiek apzināta, gan aktivizējot jau esošas vietējās kopienas, apzinot to resursus un iespējas, gan palīdzot izveidot jaunas kopienas, lai sasniegtu sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tādējādi preventīvi risinātu dažāda spektra sociālās problēmas novadā. Sociālajam darbiniekam ir saistošas sociālā darba profesijas vērtības un ētikas kodekss, kas ir nozīmīgs profesionāļu instruments ikdienas darbā ar kopienām.