Vai kopienas sociālajam darbam ir nākotne Latvijā?

Kādas ir galvenās atziņas, īstenojot kopienas sociālo darbu Latvijas pašvaldībās, kāda bijusi iedzīvotāju un vietvaru atsaucība sadarbībai ar sociālo darbinieku kopienā un kā vērtīgo pilotprojekta ieviešanas pieredzi likt lietā nākotnē? Labklājības ministrijas informatīvās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros analizējot sociālā darba kopienā veiksmes un izaicinājumus, iespējas un attīstību nākotnē, Tukuma novada Tumē ceturtdien, 16. novembrī, norisināsies diskusija “Sociālais darbs kopienā – kā kopā iet tālāk”.

Labklājības ministrijas projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībā” ietvaros šoruden visā Latvijā notika diskusijas, domnīcas un sirsnīgi kopienu satikšanās pasākumi. Tikšanās ar uzņēmīgiem novadu iedzīvotājiem, sportot un iesaistīties gribošiem jauniešiem, produktīva domu apmaiņa pie silta kamīna un iedvesmas stāsti no galvaspilsētas Rīgas ir tikai daļa no pasākumiem, kas aizvadīto mēnešu laikā notika Latvijā. Kas būs tālāk: vai pēc produktīvā darba liksim punktu vai tomēr komatu?

Diskusija Tumē būs kampaņas noslēdzošais pasākums, kurā tā dalībnieki atskatīties uz pilotprojekta ieviešanas pieredzi, lielākajiem izaicinājumiem un iespējām, kā arī centīsies definēt spēcīgu kopienu galvenos ieguvumus pašvaldībām un iedzīvotājiem. Tāpat diskusijas ietvaros tiks meklētas atbildes uz to, kā šī sociālā darba ietvaros rast līdzsvaru starp vajadzībām un iespējām, kādas pārmaiņas kopienā ar šī sociālā darba veidu potenciāli iespējams veicināt un to, kādi ir turpmākie soļi sociālā darba kopienā nostiprināšanā.

Paneļdiskusijā piedalīsies Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece Inga Priede, Tukuma novada Sociālā dienesta vadītāja Ina Balgalve, biedrības “Profesionālo audžuģimeņu apvienības Terēze” valdes priekšsēdētāja Ārija Martukāne, kopienu veidotāja, projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” mācību vadītāja un mentore Inese Šubēvica, Gatartas pansionāta vadītājs Aivars Damroze, kā arī Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” vecākā eksperte Liesma Ose. Diskusiju vadīs Latvijas Lauku foruma projektu vadītāja, biedrības “Latvijas Mazpulki” padomes priekšsēdētāja Linda Medne.

Pasākums notiks ceturtdien, 16.novembrī, Tumes kultūras namā (Pasta iela 1A, Tume, Tukuma nov.) no plkst. 13.00 līdz 15.00 (reģistrācija no plkst. 12.30). Diskusijas līdzdalībai klātienē lūdzam reģistrēties līdz 15. novembrim (ieskaitot): ŠEIT>>  

Diskusijas norisi tiešsaistē varēs vērot arī Labklājības ministrijas Facebook kontā.

Diskusija “Sociālais darbs kopienā – kā kopā iet tālāk” notiek Labklājības ministrijas (LM) organizētās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros, kas šī gada rudenī notiek visā Latvijā. Kampaņa tiek rīkota, noslēdzoties LM īstenotajam pilotprojektam “Sociālais darbs kopienā”, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību.  Atšķirībā no sociālā darbinieka, kura uzdevumi ir saistīti ar individuālu atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu prevenci, aktīvi iesaistoties visas kopienas dzīvē. Neskatoties uz būtiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem, šobrīd Latvijā sociālais darbinieks kopienā kā amata vieta ir tikai nelielā skaitā pašvaldību.

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022. – 2023. gadā deviņus mēnešus tika īstenots pilotprojekts, pārbaudot sociālā darba metodiku “Sociālais darbs kopienā” septiņās pašvaldībās – Cēsu novada pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā, Bauskas novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Sociālā darbinieka kopienā loma un nozīme arvien vairāk tiek apzināta, gan aktivizējot jau esošas vietējās kopienas, apzinot to resursus un iespējas, gan palīdzot izveidot jaunas kopienas, lai sasniegtu sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tādējādi preventīvi risinātu dažāda spektra sociālās problēmas novadā. Sociālajam darbiniekam ir saistošas sociālā darba profesijas vērtības un ētikas kodekss, kas ir nozīmīgs profesionāļu instruments ikdienas darbā ar kopienām.