Sociālo darbinieku memorands jaunajām pašvaldībām:
 sociālais darbs ir būtisks

Divas lielākās nevalstiskās organizācijas, kas apvieno Latvijas sociālos darbiniekus, ir sagatavojušas kopēju memorandu par mūsdienīga sociālā darba attīstību pašvaldībās, lai to pēc vēlēšanām nosūtītu visām Latvijas pašvaldībām un aicinātu jaunievēlētās domes to parakstīt. Tādējādi biedrības cer stiprināt jauno pašvaldību izpratni par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmēt sociālā darba lomu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.

Memorandu ir sagatavojusi pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība un Latvijas sociālo darbinieku biedrība. Abas organizācijas vieno vēlme izmantot šo dubulto pārmaiņu laiku Latvijas pašvaldībās – vēlēšanas un administratīvi teritoriālo reformu, lai atgādinātu, cik svarīgu darbu veic pašvaldību sociālie dienesti, un lai aicinātu jaunos deputātus savu pilnvaru laikā veltīt sociālajam darbam pienācīgus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus.

“Esmu gandarīta, ka lēni, bet pārliecinoši sabiedrībā mainās uzskats par sociālo dienestu kā vietu, kur tikai saņemt pabalstu. Ar pareizo, cilvēkvērsto attieksmi, vadības un citu institūciju atbalstu un pietiekamu finansējumu organizēts sociālais darbs pašvaldībā nozīmē atbalsta sistēmu iedzīvotājiem kritiskā situācijā, veselīgas attiecības ģimenē, drošu vidi cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī ilgtspējīgu vietējo kopienu,” stāsta Ina Behmane, Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētāja.

Sociālo dienestu darba lauks ir ļoti plašs un sniegto pakalpojumu klāsts – apjomīgs. Pašvaldību sociālajos dienestos savas dzīves laikā ar lielākām vai mazākām, vienreizējām vai ilgtermiņa vajadzībām vēršas katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs. 

“Gaisma lampās deg. Ģimenes funkcionē. Pienāk ēdienreizes. Jaunietis saņem padomu. Nami kļūst par mājām. Bērni smaida. Uzticība ir cieņā. Cilvēki gados atrod domubiedrus. Mājas darbi tiek veikti. Cilvēki paliek skaidrā. Vardarbība tiek apturēta. Darba vietas tiek aizpildītas. Cerība atjaunojas. Dažādība tiek novērtēta,” – tā labi veikta sociālā darba būtību raksturo topošie nozares darbinieki, sociālā darba studenti Latvijas augstskolās.*

Veiksmīgi īstenota sociālā funkcija pašvaldībā nozīmē cilvēku labklājību un iespējas realizēt savu potenciālu, veselīgas attiecības starp cilvēkiem un iedzīvotāju grupām, kā arī ilgtspējīgu vietējo kopienu. To praktiski īstenot palīdz sociālais dienests ar pašvaldības vadības politisku un administratīvu atbalstu un ieinteresētību.

“Mūsu bažas ir, ka pārmaiņu laikos, kad jaunievēlētie deputāti veidos pārvaldes sistēmu, kad veidosies jauno pašvaldību robežas un struktūras, tad mūsu – sociālo darbinieku – balsis var palikt nesadzirdētas. Sociālā dienesta izdevumi ir investīcijas cilvēkos, un vai gan ir cits, labāks dzinulis attīstībai un izaugsmei kā cilvēki? Investīcijas cilvēku atbalstā šodien atmaksājas pašvaldībai rītdien, tādēļ tie ir ieguldījumi un ieguvumi, nevis papildu izdevumi,” uzsver Una Lapskalna, Latvijas sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja.

Tādēļ abas organizācijas ir sagatavojušas sadarbības memorandu, ko pēc vēlēšanām aicinās parakstīt visas jaunievēlētās domes Latvijas novados un pilsētās. Biedrības aicinās visas jaunās pašvaldības atbalstīt memorandu jau pirmajās domes sēdēs, tā apliecinot vēlmi rūpēties par sociālās funkcijas izpildi savā pašvaldībā. 

Memorands sniegtu zināmu garantiju, ka, plānojot jaunā novada vai pilsētas darbības prioritātes, varas un finansējuma sadali, tiktu stiprināta pašvaldības sociālā funkcija, un tā saņemtu atbilstošus resursus un atbalstu gan no domes vadības, gan citiem dienestiem, ar ko ikdienā jāsadarbojas sociālajiem darbiniekiem, uzskata organizācijas.

* Avots:žurnāls “Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadi” 

Papildu informācija par sociālo darbu un memorandu:

Ina Behmane
Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētāja
ina.behmane@saldus.lv
Una Lapskalna
Latvijas sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja
sdbiedriba@gmail.com

Kontakti medijiem:
Baiba Melnace
baiba.melnace@lead.lv
29265135